Hakkımızda

Mindfulness Uniq, Klinik Psikolog Barış Gürkaş tarafından kurulmuş, mindfulness temelli programları, hizmetleri ve öğretileri içeren bir eğitim merkezidir. Tüm eğitim ve programlar bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiş MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) programı içeriğine dayanmaktadır.
Misyonu, kanıta dayalı ve bilimsel mindfulness uygulama ve öğretilerini daha geniş kitlelere yaymak olan Mindfulness Uniq, tüm eğitim ve eğitmenleriyle, EAMBA (European Association of Mindfulness Based Approaches / Avrupa Farkındalık Temelli Yaklaşımlar Birliği) Etik Kurulu ilkeleri ışığında hareket etmektedir.

Bilimsel

Dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalara göre, mindfulness uygulamalarının beynin yapısal gelişiminde etkili olduğunu kanıtlanmıştır.

Seküler

Mindfulness uygulamaları kadim doğu kültürüne dayansa hiç bir din ya da felsefi akımla bağlantılı değildir. Jon Kabat-Zinn tarafından batı bilimene dayandırılarak 1979 yılında Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geliştirilmiş ve Bilinçli Farkındalık kavramı olarak dünyaya tanıtılmıştır.

Güvenilir

Mindfulness Uniq, bilimsel kanıta dayanan mindfulness uygulamarını uluslararası akredite eğitmenler eşliğinde ve EAMBA (European Association of Mindfulness Based Approaches / Avrupa Farkındalık Temelli Yaklaşımlar Birliği) Etik Kurulu ilkeleri ışığında hareket etmektedir.

Mindfulness Temelli Programlar​​​